Country Offices Contact

Afrikanen helpen met een Hollandse polis Interview Onno Schellekens

Ontwikkelingshulp in de vorm van een zorgverzekering. Woensdag lanceerden het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en de stichting PharmAccess het eerste project in Nigeria waarbij arme Afrikanen gebruik kunnen maken van een gesubsidieerde zorgverzekering.

  • Jan 25, 2007

AMSTERDAM
Onder de noemer Health Insurance Fund komen zo’n 115 duizend Nigerianen met een laag inkomen hiervoor in aanmerking. ‘Op termijn willen we het ook invoeren in Tanzania, Oeganda, Kenia en Rwanda’, zegt Onno Schellekens van PharmAccess.

Waarom financiert Nederland een ziektekostenverzekering in Afrika?
‘Zo’n 95 procent van de Afrikaanse bevolking is niet verzekerd. Ze kennen het concept niet. Pas als je ziek bent, ga je naar de dokter en betaal je voor je zorg. Je draagt het risico zelf.

‘Het doel van het Health Insurance Fund is tweeledig. Enerzijds creëer je een solidair systeem. Iedereen betaalt mee aan het zorgstelsel, waardoor je niet meer alleen het risico draagt en de zorg betaalbaarder wordt voor de armen. Anderzijds creëer je een vaste inkomstenbron voor de zorgaanbieders, zoals artsen. De kwaliteit van de zorg zal hierdoor verbeteren. We zien de zorgverzekering als een soort vliegwiel dat het proces in beweging moet zetten.’


Waarom Nigeria?
‘In Nigeria is al een grote verzekeraar actief. Nederlandse bedrijven die daar gevestigd zijn, zoals Shell en Unilever, verzekeren hun medewerkers via Hygeia en hebben daar goede ervaringen mee. Arme zelfstandigen kunnen hier bij gebrek aan geld nog geen gebruik van maken. Het Health Insurance Fund zal het eerste jaar zo’n 90 procent van de premie vergoeden. De premie is 42 dollar per jaar. De subsidie wordt geleidelijk verlaagd. Uiteindelijk zal de verzekerde zelf de helft moeten betalen.’


Komt elke arme Nigeriaan in aanmerking?
‘Nee, de verzekering wordt in eerste instantie aangeboden aan collectieven. We hebben een groep van 40 duizend vrouwen in de provincie Lagos benaderd. Ze werken onder meer op de markt of als automonteur. Ook hebben we 75 duizend boeren benaderd uit de Shonga-streek.’


Waarom subsidiëren jullie een verzekering en geen medicatie?
‘Verzekeren staat aan de basis van ieder zorgsysteem. In de armste landen van Afrika bestaat nog geen betaalbaar en kwalitatief zorgsysteem.’

Copyright © 2006 de Volkskrant