Country Offices Contact

Hoe investeer je in verbetering van de gezondheidszorg in een land waar de belastinginkomsten laag zijn? Door een zorgverzekeringsstelsel op te zeen en het voor klinieken makkelijker te maken om aan krediet te komen, zegt voormalig SP-Kamerlid Ewout Irrgang. Hij werkt eraan in Tanzania.

Bijgaand het artikel