Country Offices Contact

Alexander Kohnstamm treedt in dienst bij PharmAccess

Amsterdam, 30 september 2013 - Alexander Kohnstamm maakt vandaag bekend dat hij per 1 november overstapt naar PharmAccess, waar hij de functie van Director External Affairs zal betrekken.

  • Sep 30, 2013

Kohnstamm was de afgelopen vier jaar directeur van Partos, de branchevereniging voor Internationale Samenwerking.

Als Director External Affairs wordt Kohnstamm onder andere verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, policy en daaraan gerelateerde publicaties, rapportages en fondsenwerving. “Voor mij was het duidelijk dat ik sowieso betrokken wilde blijven bij de doelen van de sector Internationale Samenwerking: een duurzame, vrije wereld zonder armoede en onrecht,” zegt Kohnstamm. “In de afgelopen vier jaar bij branchevereniging Partos heb ik veel energie gestoken in het aangaan van constructieve samenwerkingsverbanden met overheden en bedrijven, iets wat PharmAccess ook tekent. Een ander steekwoord is ondernemerschap; dat is niet voorbehouden aan for-profits! PharmAccess laat zien dat het ook heel goed past bij het vinden van duurzame oplossingen in ontwikkelingssamenwerking. Daarom ben ik blij om in mijn volgende stap een bijdrage te gaan leveren aan het werk van deze organisatie.”

“We zijn zeer verheugd met de komst van Alexander Kohnstamm”, aldus Monique Dolfing-Vogelenzang, directeur van PharmAccess. “Zijn ervaring in de sector alsmede zijn bevlogenheid en openheid zullen voor onze organisatie van grote waarde zijn.”

Voor de pers:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Wagenaar van de afdeling communicatie van PharmAccess: +31 6 3499 5616, of viac.wagenaar@pharmaccess.org.