Country Offices Contact
 • Orange Babies and PharmAccess Foundation (PharmAccess)advocate for more attention for care and treatment of children infected with HIV/AIDS.
 • Of 2,5 million HIV/AIDS patients who are on treatment worldwide, only 5% are children.

 • Two new shelters for orphans in Namibia opened by Orange Babies ambassadors Caroline Tensen and Natasja Froger
  on 4 June.
 • Investments of half a million Euro by Orange Babies in
  projects for children and babies in Namibia.

 • Children in Orange Babies orphanages receive medical care
  through PharmAccess.

OB--Ilene-Tulikw3-BW

On 4 June Orange Babies will open two new shelters for children and babies whose parents died of AIDS. During the opening Orange Babies asks attention for children, who are a forgotten group in the fight against AIDS. Each year 600,000 HIV positive babies are born worldwide, most of them in poor conditions. The virus is often transmitted from mother to child, for example during childbirth and by breastfeeding.

There are various causes for the neglected position of children: treatment for children is more expensive than for adults, it is more difficult to control the intake of medicines with children and there are often no specific drugs available for children. The risk of treatment failure is larger, with the result that the virus becomes resistant.

In the orphanages which will be opened in Namibia there are also children who are infected with HIV/AIDS. All children are getting medical check-ups and will be monitored by PharmAccess, a Dutch foundation which is specialized in delivery of quality medical care and control. The Ambassadors of Orange Babies, Caroline Tensen en Natasja Froger, will open the orphanages in Namibia on 4 June. Orange Babies donated half a million Euro to make possible the construction of the orphanages and other programs, such as the prevention of mother to child transmission, in Namibia.

With the call for more attention for the group of ‘forgotten children’ Orange Babies and PharmAccess want to explore ways to focus their future activities on children who have been tested HIV positive. The demand in Africa increases as more parents receive timely treatment and they obviously want their infected children to be treated as well. The possible occurrence of resistance in children is of great concern for Orange Babies and PharmAccess because it is a danger to a successful treatment of the virus now and in the future.

Read more on the Orange Babies projects:

Kinderen vergeten groep in de Aidsbestrijding

Orange Babies opent twee nieuwe huizen voor opvang weeskinderen in Namibie


Persbericht PharmAccess Foundation, 3 juni 2008
 • Orange Babies en PharmAccess bepleiten meer aandacht
  voor zorg en behandeling van kinderen besmet met
  HIV/Aids.
 • Van de 2 ½ miljoen HIV/Aids patiënten op behandeling wereldwijd is slechts 5% kind.

 • Twee nieuwe huizen voor weeskinderen in Namibië op
  4 juni geopend door Orange Babies ambassadrices Caroline Tensen en Natasja Froger.
 • Investering van een half miljoen Euro door Orange Babies in projecten voor kinderen en baby’s in Namibië.

 • Kinderen Orange Babies weeshuizen ontvangen medische
  zorg via PharmAccess.

OB-Ileni-Tulikw.-BW2

Op 4 juni aanstaande zal Orange Babies twee nieuwe weeshuizen voor kinderen en baby’s wiens ouders overleden zijn aan Aids openen in Namibië. Bij de opening vraagt Orange Babies gericht aandacht voor kinderen als vergeten groep in de aidsbestrijding. Per jaar worden 600.000 kinderen wereldwijd in armoedige omstandigheden geboren die geïnfecteerd zijn met HIV/Aids. Het virus wordt dikwijls van moeder op kind doorgegeven, onder meer tijdens de bevalling en door borstvoeding.

Er zijn diverse oorzaken voor de achtergestelde positie van kinderen: hun behandeling is duurder dan bij volwassenen, hun medicijninname is moeilijker te controleren en de medicijnen zijn vaak niet in een kindervorm -bijvoorbeeld kinderdrankjes of kleine pillen-  beschikbaar. Het risico dat het misgaat is groter, met als gevolg dat het virus resistent kan worden.

Ook in de huizen voor weeskinderen die in Namibië zullen worden geopend zijn kinderen besmet met HIV/Aids. Alle kinderen zullen medisch gecontroleerd en gevolgd worden via PharmAccess, een Nederlandse stichting gespecialiseerd in het leveren en verzorgen van medische kwaliteitszorg en -controles. De ambassadrices van Orange Babies, Caroline Tensen en Natasja Froger, zullen de weeshuizen in Namibië op 4 juni openen. Orange Babies heeft een half miljoen gedoneerd om deze weeshuizen en andere programma’s, waaronder het voorkomen van moeder-kind transmissie, in Namibië mogelijk te maken.

Met de oproep voor meer aandacht voor kinderen als vergeten groep willen Orange Babies en PharmAccess ook zelf kijken hoe ze in de toekomst hun activiteiten kunnen richten op kinderen bij wie de besmetting van het virus al daadwerkelijk is vastgesteld. De vraag uit Afrika neemt ook toe nu meer ouders tijdig behandeld worden en vanzelfsprekend ook hun besmette kinderen willen laten behandelen. Met name de kans op resistentie bij kinderen is een grote zorg voor Orange Babies en PharmAccess omdat het een gevaar is voor een succesvolle behandeling van het virus nu en in de toekomst.

Lees meer over de Orange Babies projecten: