Country Offices Contact

Een kijkje in de keuken van effectieve Aidsbestrijding in Afrika

Bezoek een semimobiele kliniek van het North Star Alliance project bij het AMC. U bent van harte welkom om deze unieke mobiele kliniek te bezoeken van maandag 18 tot donderdag 21 april tussen 10 en 16.00 uur bij de ingang van de faculteit.

  • Apr 19, 2011

Amsterdam, 18 April – Voor effectieve Aidsbestrijding kan een semimobiele kliniek gehuisvest in een zeecontainer genoeg zijn.  Mits ze op de juiste plekken in Afrika worden geplaatst. North Star Alliance, een publiekprivaat samenwerkingsverband tussen onder meer TNT, het Wereldvoedselprogramma, ORTEC en PharmAccess Foundation, bouwt aan een netwerk van deze zogenaamde wellness centres langs de belangrijkste transportroutes in Afrika. En dit is hard nodig. Een van de belangrijkste redenen waarom de aidsepidemie in Afrika zich blijft uitbreiden is omdat het hiv-virus meelift op de groeiende transportsector in Afrika.

De zorgcentra worden op strategische plekken geplaatst, onder meer bij grensovergangen, havens en overslagplaatsen, zodat mobiele groepen zoals vrachtwagenchauffeurs en prostituees en de gemeenschappen langs de weg te allen tijde toegang hebben tot goede basiszorg. Continue zorg voor deze groepen maakt het mogelijk hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen bij de bron aan te pakken.

Om aandacht te vragen voor het innovatieve North Star Alliance maakt een wellness centre een toer langs alle alliantiepartners in Europa. Door middel van deze rondrit wil North Star Alliance het publiek tonen hoe de alliantie met ogenschijnlijk beperkte middelen een geavanceerd en effectief netwerk van deze wellness centres opbouwt om zo het aids probleem in Afrika een halt toe te roepen. De bezoeker krijgt een kijkje in de keuken van de Afrikaanse omstandigheden, van de doelgroepen en van de uitgebreide zorgfaciliteiten binnen deze kliniek. Afgelopen week stond het semimobiele zorgcentrum bij het hoofdkantoor van UNAIDS en de Wereldgezondheidsorganisatie in Geneve en vanaf maandag 18 tot donderdag 21 april staat deze op het terrein van het AMC. U bent van harte welkom om deze unieke mobiele kliniek te bezoeken tussen 10 en 16.00 uur. Het wellness centre staat bij de ingang van de faculteit.

De container is geplaatst op verzoek van de afdeling Global Health en PharmAccess Foundation die samen onderdeel uitmaken van het door Professor Joep Lange opgerichte Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD). PharmAccess heeft als doel het verbeteren van toegang tot kwalitatief goede basiszorg in Afrika waaronder hiv/aids behandelingen. Als officiële partner van North Star Alliance helpt PharmAccess bij het bepalen van de medische strategie, geeft zij trainingen en ontwikkelt de organisatie praktische instrumenten.

Copyright Gideon Mandel

Het probleem
In Afrika zijn ruim 25 miljoen mensen geïnfecteerd met hiv. Ondanks dat er door internationale inspanningen nu bijna 5 miljoen mensen in Afrika toegang hebben tot aidsremmers lukt het niet om de epidemie een halt toe te roepen. Mede doordat het hiv-virus een onbedoelde meelifter is op de groeiende transportsector in Afrika. Mobiele groepen, zoals truckchauffeurs en prostituees, vormen door een aaneenschakeling van redenen risicogroepen. Ze zijn lang van huis doordat het transportverkeer gepaard gaat met lange opstoppingen. Op de vaste stops, de zogenaamde “hotspots”,houden de truckers er vaak een vriendin op na, hun “roadwives”, of ze brengen de nacht door bij een prostituee. Veel seksuele partners maakt ze tot een makkelijke prooi voor het HIV virus, dat ze vervolgens overdragen aan hun eigen vrouw, hun pasgeboren kinderen en in hun eigen dorp, in alle uithoeken van Afrika. Door het bieden van continue preventie en zorg op beruchte plekken langs de transportroutes kunnen deze mensen zichzelf en daardoor ook hun families wel beschermen tegen het virus om zo de verspreiding effectief een halt toe te roepen.

North Star Alliance
North Star Alliance is in 2005 opgericht door TNT en Wereldvoedselprogramma waarna vele internationale organisaties en bedrijven zich aansloten. Op dit moment staan er 21 wellness centres in 9 landen. Dit aantal wordt de komende jaren uitgebreid tot 100, verspreid over heel Afrika. In deze zorgcentra wordt laagdrempelige preventie en zorg aangeboden. Het doel is plekken te creëren waar de doelgroepen zonder afspraak kunnen komen met vragen, klachten en problemen. De kliniek moet midden in de groepen staan, altijd toegankelijk door op de doelgroep gerichte openingstijden en altijd in de nabijheid van waar ze werken. Een persoonsgebonden identificatie systeem zorgt ervoor dat iedereen overal ook de juiste zorg krijgt. Voor meer informatie over North Star Alliance zie:www.northstar-alliance.org