Country Offices Contact

Een ziektekostenverzekering voor Afrika

Jarenlange substantiële ontwikkelingshulp heeft niet kunnen voorkomen dat veel Afrikaanse landen gevangen zitten in een vicieuze cirkel rond de gezondheidszorg...

Jarenlange substantiële ontwikkelingshulp heeft niet kunnen voorkomen dat veel Afrikaanse landen gevangen zitten in een vicieuze cirkel rond de gezondheidszorg: de vraag naar zorg is groot, maar de lage kwaliteitszorg van een overbelaste publieke sector sluit hier niet op aan. Zodoende betaalt het gros der Afrikanen de gezondheidszorg contant, wat de duurste en minst solidaire optie is. Beschreven wordt een innovatieve benadering, waarbij aanbod en vraag in de gezondheidszorg in Afrika beter op elkaar afgestemd kunnen worden, de gezondheidszorg als een waardeketen wordt gezien en de ziektekostenverzekering als overkoepelend mechanisme optreedt. De vraagkant wordt gestimuleerd door middel van premiesubsidies voor patiënten die toegang tot zorg zoeken via particuliere collectieve Afrikaanse ziektekostenverzekeringen. Het zorgaanbod wordt verbeterd door investeringen in medische kennis, administratieve systemen en zorginfrastructuur. Dit initiatief komt van het Health Insurance Fund, een unieke samenwerking van publieke en private sector. Dit fonds ontving in 2006 € 100 miljoen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om verzekeringsprogramma’s uit te voeren in Afrika. Stichting PharmAccess is de uitvoerende partner van het fonds en presenteert hier de eerste ervaringen in Afrika.

Share

Suggested further reads