Country Offices Contact

Nationale Postcode Loterij steekt 10 miljoen euro in revolutionaire innovatie van zorg in Kenia

Dutch Postcode Lottery invests 10 million euro in revolutionary innovation of Kenya healthcare

  • Jan 27, 2016
Foto: Roy Beusker

Foto: Roy Beusker

Amsterdam, 27 januari 2016 – Gisteravond werd tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carre in Amsterdam bekend gemaakt dat Amref Flying Doctors en PharmAccess 9.950.000 euro ontvangen uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. De Nationale Postcode Loterij biedt met het Droomfonds de mogelijkheid een baanbrekend project te realiseren. In dit geval M-Hakika: goede zorg en geld direct beschikbaar voor vrouwen en hun gezinnen in Kenia via de mobiele telefoon. M-Hakika brengt kennis, kwaliteit en financiering van gezondheidszorg op een slimme manier bij elkaar, rondom een mobiele zorgportemonnee.

Amref Flying Doctors en PharmAccess zijn de Nationale Postcode Loterij en de 2,7 miljoen trouwe deelnemers dankbaar voor de cruciale steun aan dit innovatieve project. In 2016 schenkt de Postcode Loterij een recordbedrag van 328 miljoen euro aan goede doelen.

“M-Hakika is efficient en transparant voor alle partijen dankzij de digitale ontwikkelingen. Kenia is dankzij M-Hakika innovatief en heeft ook hier een voorsprong op de westerse wereld net zoals met M-Pesa, het mobiele betalen.De Nationale Postcode Loterij, Amref Flying Doctors en PharmAccess kunnen deze revolutionaire verandering in de gezondheidzorg gezamenlijk waarmaken met durf en met lef.” Neelie Kroes, lid van het Comite van Aanbeveling van Amref Flying Doctors.

Mobiele revolutie
In Kenia leeft meer dan 52% van de bevolking onder de nationale armoedegrens. 2 op de 5 mensen gaan bij ziekte niet naar de dokter omdat ze er het geld niet voor hebben en de zorg van slechte kwaliteit is. Tegelijkertijd is er ook veel vooruitgang. De opkomst van de mobiele telefoon heeft tot een ongekende revolutie geleid, ook voor de allerarmsten. Mensen kunnen via hun mobiele telefoon direct geld overboeken, sparen en opnemen.

“Nu is de tijd gekomen om deze mobiele revolutie door te trekken naar de gezondheidszorg. We kunnen mensen direct bereiken, ook groepen die niet bereikt worden door bestaande programma’s. Het biedt ongekende mogelijkheden om de zorg te democratiseren. Met deze mobiele zorgportemonnee voor moeders en hun kinderen zetten we een belangrijke stap in die richting”, zegt Onno Schellekens, directeur van de PharmAccess Group.

Zekerheid
Letterlijk betekent Hakika ‘zekerheid’ in het KiSwahili. Voor artsen die weten dat ze betaald worden en daarom kunnen investeren hun kwaliteit. Voor patienten die erop kunnen vertrouwen dat hun kliniek de zorg kan bieden die ze nodig hebben. En voor donoren die eindelijk diegenen kunnen bereiken die het daadwerkelijk nodig hebben. Maar het belangrijkste is dat vrouwen de mogelijkheid krijgen om hun eigen beslissingen over de gezondheid van hun gezin te nemen. Met de mobiele zorgportemonnee kunnen vrouwen sparen, betalen en geld ontvangen voor goede zorg.

Slimme samensmelting
De kern van M-Hakika is de zorgportemonnee; een slimme samensmelting van bestaande en nieuwe technologieen. “Amref Flying Doctors en PharmAccess zijn beide heel complementair. We brengen dat samen in M-Hakika. Zoals e- en m-learning, digitale behandeltegoeden door donoren, data-analyses en een kwaliteitsprogramma. Zo voorzien we patiënten, artsen, verplegers, gezondheidswerkers en donoren van kennis en informatie op het gebied van kwaliteit en financiering”, aldus Patricia Vermeulen, directeur van Amref Flying Doctors.

De financiering van de Nationale Postcode Loterij maakt het mogelijk om een kritische massa van 200.000 vrouwen en hun gezinnen in de sloppenwijken van Nairobi en het afgelegen district Samburu direct toegang tot goede zorg te geven. Met deze impuls kunnen we laten zien dat het werkt en de zorg in Kenia revolutionair veranderen. Een baanbrekend nieuw begin voor een miljoen Kenianen en hun zorgverleners. Voor hun gezondheid, hun zelfstandigheid, hun economische ontplooiing, voor het vertrouwen in een betere toekomst.
Bekijk ook onze film.

Lees meer over mHealth bij PharmAccess.


Contact voor de pers

Marije Beekhuizen, Amref Flying Doctors: +31 (6) 19340224,marije.beekhuizen@amref.nl

Laurens Pels, PharmAccess: +31 (6) 19206238, l.pels@pharmaccess.org


Over de organisaties:

Over de Nationale Postcode Loterij – de samenleving wint altijd
De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk. Inmiddels spelen 2,7 miljoen Nederlanders mee met de loterij. Zij maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40% van hun lotprijs 95 goede doelen organisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 4,7 miljard euro aan mens en natuur gegeven.

Amref Flying Doctors is de belangrijkste Afrikaanse gezondheidsorganisatie, in 1957 in Kenia opgericht als ‘Flying Doctors’. De organisatie heeft als doel de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika structureel te verbeteren. Zo krijgen zij de kans om te ontsnappen aan armoede. In Nederland zet Amref Flying Doctors zich in voor fondsenwerving en een verantwoorde besteding van die fondsen aan het werk van Amref in Afrika. Ook zorgt de organisatie voor draagvlak en aandacht voor een betere gezondheid in Afrika. We ontvangen steun van de Nederlandse overheid, de Nationale Postcode Loterij en 84.000 gevers, waaronder particuliere donateurs, bedrijven en stichtingen. De organisatie, aangemerkt als ANBI, beschikt over het CBF-Keur en is ISO-gecertificeerd.

PharmAccess werkt aan toegang tot goede en betaalbare zorg voor mensen in Sub-Sahara Afrika. De organisatie is in 2001 opgericht door dr. Joep Lange om zijn wetenschappelijke doorbraken te vertalen naar praktische programma’s die aidsremmers beschikbaar maakten in Afrika. Vanuit deze motivatie ontwikkelde PharmAccess de integrale aanpak die nog steeds de kern is van wat de organisatie doet. Door de combinatie van het versterken van kwaliteit en het inbrengen van nieuwe financieringsvormen, worden de risico’s voor alle partijen in de zorg verkleind. Daardoor komen private investeringen op gang en kunnen ook mensen met een laag inkomen zich verzekeren en sparen voor onverwachte zorgkosten.

De afgelopen jaren hebben Amref Flying Doctors en PharmAccess met financiering van de M-Pesa Foundation al samen gewerkt aan het verbeteren van moeder en kindzorg in Samburu, een van de armste regio’s van Kenia. Op deze basis bouwen we nu verder aan onze samenwerking.

(See English version below)

Dutch Postcode Lottery invests 10 million euro in revolutionary innovation of Kenya healthcare

Amsterdam, 27 January 2016 – At the annual Goed Geld Gala in the Koninklijk Theater Carre in Amsterdam yesterday evening, the Dutch Postcode Loterij awarded Amref Flying Doctors and PharmAccess 9,950,000 euro from the Droomfonds. With its Droomfonds (Dream Fund), the Dutch Postcode Lottery offers the opportunity to realize trailblazing dream projects. In this case, M-Hakika: access to good healthcare and money for women in Kenya, directly on their mobile phone. M-Hakika cleverly combines healthcare knowledge, quality, and financing through a health wallet on the mobile telephone.

Amref Flying Doctors and PharmAccess are grateful to the Dutch Postcode Lottery and its 2.7 million participants for their crucial support for this innovative project. The Dutch Postcode Lottery will be donating a record-breaking amount of 328 million euro to charity in 2016.

“M-Hakika is efficient and transparent for all parties thanks to the latest digital developments. Kenya is enjoying a great innovative impulse thanks to M-Hakika and also has a head start on the western world with this technology, as it does with M-Pesa, the country’s mobile payment system. The Dutch Postcode Lottery, Amref Flying Doctors and PharmAccess together can make this revolutionary healthcare reform become a reality with their courage and commitment,” says Neelie Kroes, member of the Committee of Recommendation (Comite van Aanbeveling) of Amref Flying Doctors.

Mobile revolution
More than 52% of the Kenyan population lives below the poverty line. Two out of five people don’t go to the doctor when they’re ill because they can’t afford it and the quality of care leaves much to be desired. At the same time, enormous progress is being made. The advent of the mobile phone has led to an unprecedented revolution, for the poor as well. People use their mobile telephone to directly transfer, save and withdraw money.

“Now the time has come to extend this revolution to the healthcare sector. We can reach people directly, even groups that have, until now, remained off the radar. This brings huge opportunities to make healthcare more democratic. The mobile health wallet is a significant step in that direction,” says Onno Schellekens, director of the PharmAccess Group.

Empowerment
The KiSwahili word hakika means certainty. Doctors know they will be paid and therefore can invest more in better prevention and treatment of disease. Patients can seek care at a clinic of their choice, and can rely on that clinic being able to offer the level of care that they require. And donors can finally reach the individual and in that way effect direct results for the people who are currently excluded. But most importantly this will give women a chance to make their own decisions about the health of their family. With the mobile health wallet women can save, pay and receive money for healthcare.

Clever conglomeration
M-Hakika cleverly combines existing and new technologies in a mobile health wallet. “Our two organizations form a very complementary partnership in M-Hakika. It combines e-learning and m-learning, digital treatment vouchers for donors, data analysis, and a quality program. This way we provide information and knowledge about healthcare quality and financing to patients, doctors, nurses, health workers and donors,” says Patricia Vermeulen, director of Amref Flying Doctors.

The donation from the Dutch Postcode Lottery makes it possible to scale-test health wallets in Nairobi and Samburu, initially targeting 200,000 women and their families. Thanks to this impulse we will be able to show that this new system works, setting a flywheel spinning to hopefully make a difference for millions of Kenyans; for their health, for their independence, for their economic development and to grow faith in a new future.

 

Watch our film here.

Read more on mHealth at PharmAccess.
Press contacts
Marije Beekhuizen Amref Flying Doctors: +31 (6) 19340224,marije.beekhuizen@amref.nl
Laurens Pels, PharmAccess: +31 (6) 19206238, l.pels@pharmaccess.org
The Dutch Postcode Lottery has contributed more than 4.7 billion euro to charity organizations since 1989 (2014 figures). Of the stakes 40% goes to charity. There are 95 charities that receive an annual fixed amount – that includes Amref Flying Doctors who receive 900,000 euro annually, in addition to incidental additional contributions (13th draw) and PharmAccess (500,000 euro annually).

In recent years Amref Flying Doctors and PharmAccess have been collaborating on improving maternity and child healthcare in Samburu, one of the poorest regions in Kenya, with financing from the M-Pesa Foundation. On this foundation we are now continuing to build our partnership.