Country Offices Contact

Preannouncement international conference 23 October 2008 in Amsterdam

Logo-HIF-mini

 • Dutch Minister Koenders of  Development Cooperation opens the conference and is interviewed by Adriaan van Dis

 • Speakers from the World Bank, Health Insurance Fund, International Fund for Health in Africa (IFHA), the AMC Center for Poverty-related Communicable Diseases, PharmAccess Foundation and speakers from Tanzania, Nigeria and Rwanda, among others

Two years ago the Ministry of Development Cooperation awarded a €100 million subsidy to the Health Insurance Fund for the introduction of a health insurance scheme in Africa. It is one of the most innovative projects to increase the capacity and effectiveness of health care by using the private sector in developing countries. In the meantime, tens of thousands of market women in Lagos and farmers in Kwara State in mid-Nigeria have been assured of good basic health care, including treatment for HIV/AIDS. These low-income groups and their families are the most important target group of the Health Insurance Fund.
Several times, Minister Koenders has referred to this project as an example of how development cooperation should ‘come out of the foxhole’ and break new ground by cooperating with the business community, among others.

On 23 October the Health Insurance Fund will organize its first international conference entitled:

‘Healthcare Systems in Africa: Time for a New Paradigm –
Mobilizing the private sector to develop a sustainable healthcare economy in Africa’

A selection of (inter)national speakers will address this new approach in order to realize a sustained healthcare economy in Africa. For the first time in years Dutch author and two times winner of the Nipkow Award Adriaan van Dis will take up his role as interviewer and question Minister Koenders about the Africa policy and the specific role of this program in this policy.

The conference program can be found at www.hifund.org. The conference takes place at the West-Indisch Huis, Herenmarkt 99 (off the Haarlemmerstraat) in Amsterdam and starts at 9.00 a.m.


Other interesting guests for the media are:

 

 • Kees Storm, Chairman of the Health Insurance Fund
 • Adeyemo Elebute, Chairman of Hygeia HMO, Nigeria
 • Caroline Kayonga, Permanent Secretary of the Ministry of Health of Rwanda
 • Joep Lange, Professor of Medicine, Center for Poverty-related Communicable Diseases, Academic Medical Center, University of Amsterdam
 • Onno Schellekens, Managing Director of PharmAccess Foundation

 

 • Sjoerd van Keulen, CEO of SNS/Reaal and Chairman of IFHA


We would particularly like to draw your attention to Fola Laoye, the Nigerian CEO of Hygeia, the implementing partner of the Health Insurance Fund in Nigeria (www.hygeiahmo.com). She obtained her MBA in Harvard and returned to Nigeria where she took over the helm of Hygeia, which had been founded by her father. Her father, professor Elebute, who will speak at the conference as well as his daughter, ranks as the éminence grise of Nigerian health care as he went his own way due to dissatisfaction with the badly functioning public healthcare system.


More information

Ministry of Development Cooperation
Francesco Mascini
06 – 531 80 757

Health Insurance Fund
Jacques Monasch
06 – 129 67 238


De private sector en de toekomst van de gezondheidszorg in Afrika
Persbericht Health Insurance Fund, 8 oktober 2008

Vooraankondiging internationale conferentie 23 oktober 2008 in Amsterdam

 • Minister Koenders opent conferentie en wordt geïnterviewd door Adriaan van Dis
 • Sprekers van de Wereldbank, Health Insurance Fund, International Fund for Health in Africa (IFHA), het AMC, Center for Poverty-related Communicable Diseases, PharmAccess Foundation en sprekers uit o.a. Tanzania, Nigeria en Rwanda

Twee jaar geleden kende het ministerie van ontwikkelings-samenwerking een subsidie van €100 miljoen toe aan het Health Insurance Fund om een ziektekostenverzekering in Afrika te introduceren. Het is een van de meest innoverende projecten om de capaciteit en effectiviteit van gezondheidszorg met behulp van de private sector in ontwikkelingslanden te vergroten. Inmiddels zijn tienduizenden marktvrouwen in Lagos en boeren in de Kwara Staat in midden-Nigeria verzekerd van goede basiszorg, inclusief de behandeling voor HIV/Aids. Deze lage-inkomensgroepen en hun families vormen de belangrijkste doelgroep van het Health Insurance Fund.
Minister Koenders heeft dit project al meerdere malen aangeduid als voorbeeld van hoe ontwikkelingssamenwerking uit haar ‘schuttersputje moet komen’ en nieuwe wegen moet inslaan, onder meer in samenwerking met het bedrijfsleven.

Op 23 oktober organiseert het Health Insurance Fund haar eerste internationale conferentie getiteld:

       ‘Healthcare Systems in Africa: Time for a New Paradigm –
Mobilizing the private sector to develop a sustainable healthcare
economy in Africa’

Een keur van (inter)nationale sprekers zal ingaan op deze nieuwe aanpak om een duurzame gezondheidszorgeconomie in Afrika te realiseren. Voor het eerst sinds jaren zal schrijver en Nipkowprijswinnaar Adriaan van Dis zijn rol als interviewer weer op zich nemen en minister Koenders aan de tand voelen over het Afrika beleid en de specifieke rol van dit programma daarin.

Het conferentie programma treft u op www.hifund.org. De bijeenkomst vindt plaats in het West-Indisch Huis, Herenmarkt 99 (bij Haarlemmerstraat) in Amsterdam. Aanvang 09.00 uur.

Interessante gasten voor de media zijn verder:

 • Kees Storm, Chairman of the Health Insurance Fund
 • Adeyemo Elebute, Chairman of Hygeia HMO, Nigeria
 • Caroline Kayonga, Permanent Secretary of the Ministry of Health of Rwanda
 • Joep Lange, Professor of Medicine, Center for Poverty-related Communicable Diseases, Academic Medical Center, University of Amsterdam 
 • Onno Schellekens, Executive Director of PharmAccess Foundation
 • Sjoerd van Keulen, CEO of SNS/Reaal and Chairman of IFHA

Wij wijzen u ook met name op Fola Laoye, de Nigeriaanse CEO van Hygeia, de implementerende partner van het Health Insurance Fund in Nigeria(www.hygeiahmo.com). Zij behaalde haar MBA in Harvard en keerde terug naar Nigeria waar zij het roer van de door haar vader opgezette organisatie Hygeia overnam. Haar vader, professor Elebute, die evenals zijn dochter op de conferentie zal spreken, geldt als de éminence grise van de Nigeriaanse gezondheidszorg die zijn eigen weg insloeg uit onvrede met het slecht functionerende publieke gezondheidszorgsysteem.
Meer informatie

Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking 
Francesco Mascini
06- 53180757 

Health Insurance Fund
Jacques Monasch
06-12967238