Country Offices Contact

Ziekenfonds voor arme Afrikanen

AMSTERDAM - Arme werknemers in Afrika krijgen door de oprichting van een nieuw verzekeringsfonds, het Health Insurance Fund (HIF), een betaalbare ziektekostenverzekering.

  • Jun 29, 2006

Het fonds werd woensdag in Amsterdam gepresenteerd door minister van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking en oud-bestuursvoorzitter Kees Storm van Aegon. 

Het HIF is bedoeld voor Afrikanen met zo’n laag inkomen, dat ze een ziektekostenverzekering niet kunnen betalen. Het fonds verstrekt een subsidie op hun verzekeringspremie, zodat ze zich kunnen verzekeren voor gezondheidszorg. Iedere werknemer betaalt nog wel een (inkomensafhankelijk) gedeelte van de premie zelf. Met het geld uit het fonds kunnen ongeveer 230 duizend mensen uit de laagste Afrikaanse inkomensgroepen zich verzekeren tegen ziektekosten.

‘In veel Afrikaanse landen hebben alleen werknemers met een hoog inkomen een zorgverzekering’, zegt Chris van der Vorm van HIF. ‘Zieke werknemers met een laag inkomen wachten vaak tot het allerlaatste moment met behandeling omdat ze die zelf moeten betalen. In veel gevallen is het dan al te laat en valt er niets meer aan hun ziekte te doen.’

Ook wil het HIF de huidige behandelingen van zieke werknemers verbeteren. Met de zorgverleners, zowel in de particuliere als de publieke sector, worden daarom contracten afgesloten waarin is afgesproken dat zij worden betaald op grond van de door hen geleverde prestatie. Dit houdt in dat als de zorgverlening in een bepaald ziekenhuis onder de maat is, dit ziekenhuis geen geld van het fonds krijgt voor een bepaalde behandeling. Het HIF verwacht dat door deze aanpak de kwaliteit van de zorg in Afrika zal toenemen.

Minister van Ardenne heeft het fonds 100 miljoen euro toegezegd. Andere inkomstenbronnen zijn de eigen bijdragen van de werknemers die aan het project meedoen en schenkingen van donoren.

In augustus wordt in Nigeria, waar 70 procent van de bevolking minder dan een dollar per dag te besteden heeft, begonnen met het project. Op korte termijn kunnen ook lage inkomensgroepen in Tanzania en Oeganda van het fonds profiteren.
Copyright © 2006 de Volkskrant