Country Offices Contact

Zorg voor de allerarmsten

Hij werkte achter de schermen met hulporganisaties PharmAccess en het Health Insurance Fund aan het opzetten van een ziektekostenverzekering voor minstens 230.000 arme Afrikanen.

  • Feb 04, 2007

Het Portret
SJOERD VAN KEULEN

  • Huidige functie: bestuursvoorzitter SNS Reaal 
  • Vorige functies: diverse managementfuncties bij Pierson 
    Heldring & Pierson (later MeesPierson), voorzitter Fortis Bank Nederland, bestuurslid Fortis Group 
  • Opleiding: politicollogie aan Universiteit van Amsterdam

Voor Sjoerd van Keulen stond 2006 voor een belangrijk deel in het teken van de beursgang van bankverzekeraar SNS Reaal. De bestuursvoorzitter (60) ondervond de lusten en de lasten die horen bij het runnen van een bedrijf dat onder het vergrootglas ligt van de financi�le wereld. Tegelijkertijd werkte hij achter de schermen met hulporganisaties PharmAccess en het Health Insurance Fund aan het opzetten van een ziektekostenverzekering voor minstens 230.000 arme Afrikanen.

SNS Reaal ging in mei naar de beurs. Met de tegenvallende kwartaalcijfers kreeg u korte tijd later de wind van voren. Is de beursgang u mee- of tegengevallen?
Het is me heel goed bevallen. De voorbereiding van zes, zeven maanden was enorm enerverend. Een zeer strakke planning, de betrokkenheid van zakenbankiers, juristen, fiscalisten en communicatieadviseurs� Heel spannend was de avond v��r de beursgang, omdat je dan de introductiekoers moet vaststellen. En op de dag zelf, op de beursvloer, vertelden diverse medewerkers me dat ze vlinders in de buik hadden. Het is heel goed geweest voor de company pride. Een paar maanden later volgde er inderdaad een koude douche, met de tweedekwartaalcijfers. Op zich waren het goede cijfers, alleen waren de rentebaten een stuk lager dan verwacht. Dat was ongelukkig. We waren toen ook de eersten die daarmee kwamen, later volgde onder meer Van Lanschot. Op zo�n moment merk je dat je een divisie hoger speelt.

Analisten en journalisten helpen er altijd graag aan herinneren als iets niet consistent is met eerdere uitspraken.
Inderdaad, en daar heb ik geen problemen mee. Een beursgang dwingt je heel veel informatie te geven en ook rekening te houden met wat analisten willen en verwachten. Een voordeel is daarbij dat het een sense of urgency in een bedrijf geeft. Zo van ‘we hebben 10 gezegd, dus we gaan het wel halen h�, die 10’. Want het zit toch een beetje in de Nederlandse cultuur om te zeggen ‘8 is ook goed’.

En de nadelen?
Een enkele keer heb ik me persoonlijk aangevallen gevoeld. Zo waren sommige analisten niet blij met onze aankoop van de vastgoedfinancieringstak van Bouwfonds, want ‘we hadden toch een verzekeraar beloofd?’ Eerlijk gezegd hadden we dat zelf ook liever aangekondigd. Een Britse analist was zeer verontwaardigd: ‘U heeft mij nooit verteld dat u iets anders zou overnemen dan een verzekeraar!’ Die emotionaliteit verraste, raakte ons. Maar je moet ook snappen hoe het werkt bij zo iemand op dat moment. In Engeland heerst toch meer een sfeer van ‘I want it all and I want it now’. En die vervelende, soms pijnlijke ervaringen horen er ook bij.

Heeft uw betrokkenheid bij de hulporganisatie PharmAccess ook te maken met het zoeken van wat tegenwicht voor de dagelijkse praktijk van de harde financi�le wereld?
Nee hoor. Ik raakte vier jaar geleden aan de praat met een fantastische arts en hoogleraar, Joep Lange, die ook president is geweest van de International Aids Society. En als d�e begint te praten, vraag je op een gegeven moment ‘kan ik ook wat doen?’ Mijn rol is eigenlijk vervelende vragen stellen en netwerken ter beschikking stellen.
 

Hoe werkt het?
Het grote probleem in veel Afrikaanse landen is dat mensen geen toegang hebben tot medische hulp. De aanpak van PharmAccess, het trainen van artsen om hiv- en aidspati�nten op een duurzame manier te behandelen, is succesvol gebleken. Daarop zijn we een stap verder gegaan, met het Health Insurance Fund (HIF). Als je mensen daar zou kunnen verzekeren, zou dat een enorme impact hebben voor de economie in zo�n land. Iemand die ernstig ziek is, verliest zijn baan en betaalt geen belasting meer. Maar een Nigeriaan verdient gemiddeld 300 dollar per jaar en wordt gemiddeld niet ouder dan 48 jaar. Een ziektepolisje zou algauw 100 dollar kosten. Verder bestaan goeie particuliere zorgverzekeraars en ziekenhuizen maar in enkele landen.

Wat doet het HIF precies?
Wij willen dat ze het principe van verzekeren doorkrijgen. We gaan ze het geld niet geven, er moet ook een eigen bijdrage zijn van minimaal een paar procent. We zoeken naar groepen mensen met een zekere samenhang en die economisch levensvatbaar zijn: 40.000 marktvrouwen in Nigeria, 75.000 boeren in het noorden van datzelfde land. Als het principe blijkt te werken, zullen we dit model in nog twee landen invoeren. Zij kunnen zich voor vijf jaar verzekeren. De polis biedt alle basisgezondheidszorg, inclusief hiv/aids, tuberculose en malariabehandeling, maar ook het krijgen van vier kinderen. Het is een kleine revolutie wat we hier doen!

Moet er niet eerst heel veel wantrouwen worden weggenomen?
Dat is ��n van de lastigste dingen. Daarom maken we veel gebruik van lokale politici en lokale hoogleraren. Mensen met een opleiding, die in moderne termen aanspreekbaar zijn. Zo werden Kees Storm en ik een keer ontvangen door een emir, compleet met ondergeschikten die met palmbladeren wapperenden. ‘What�s up’, vroeg die in typisch Cambridge-Engels. Maar scepsis was er aanvankelijk ook bij de Nederlandse overheid (minister Van Ardenne ondersteunt het HIF met E 100 miljoen voor de komende vijf jaar, RM). ‘Wat worden u en de heer Storm hier persoonlijk beter van?’ Nou, de kans dat SNS Reaal nog eens iets gaat doen in de gezondheidszorg in Kenia, acht ik niet heel groot.


            PharmAccess pakt aids aan

  PharmAccess werd in 2001 opgericht door professor Joep
Lange, voormalig president van de International Aids
Society. De stichting zet zich in voor een duurzame aanpak
van hiv en aids in voornamelijk Afrikaanse landen en doet
projecten voor onder meer Shell, Heineken en Nederlandse
ambassades.

Het in 2005 opgezette Health Insurance Fund (HIF) is een initiatief
van PharmAccess en voormalig Aegon-baas Kees Storm, die met
onder anderen Maarten Dijkshoorn (Achmea), Margreeth de Boer
(oud-minister van VROM) en SNS Reaal-topman Sjoerd van Keulen
het bestuur vormt.

HIF wil zorgverzekeringen introduceren voor groepen mensen in
Afrika met een laag inkomen. Het fonds schenkt geld � afkomstig
van publieke en private partijen � aan PharmAccess, dat op zijn
beurt lokale organisaties contracteert om de verzekeringen en de
bijbehorende zorg te leveren. PharmAccess zorgt voor de medische
en administratieve controle.

Copyright 2007  De Financiele Telegraaf