Country Offices Contact

PRESS RELEASE 23 January 2007
Health Insurance Fund/Ministry of Foreign Affairs

Today, a new health insurance, which will provide basic health care to 115,000 low-income people, is launched in Nigeria. This health insurance (Health Insurance Fund) will first be offered to 40,000 working women in Lagos (market women and female car mechanics, among others), to be followed by 75,000 farmers from the Shonga region in Kwara province. A Dutch delegation is currently in Nigeria for a meeting with Nigerian president Obasanjo, among other things. The Nigerian government has indicated to support the initiative.

The Health Insurance Fund is a new, innovative insurance fund for countries in Africa that will enable low-income groups to receive collective health insurance through a premium subsidy (each individual will make a contribution). This insurance principle will make basic health care, including treatment for HIV/AIDS, malaria, cholera and TB, accessible to more people in Africa. Chairman of the Health Insurance Fund is Kees Storm, former CEO of AEGON. Dutch Minister Agnes van Ardenne (Development Cooperation) will support the Health Insurance Fund with the amount of 100 million Euros for the next six years.

Care will be provided by both public and private care providers with whom the insurer will enter into care contracts. The care providers will be paid based on their performance. The care provider in Nigeria is Hygeia, a Nigerian health insurer that also manages hospitals and clinics. This approach focuses on a more effective healthcare system in Africa that will be accessible to more people. The available physicians, nurses and care centers can be better utilized and the quality of care will improve. The participation of companies and their employees makes for a large enough group to set up collective health insurance.

The execution of this project lies with PharmAccess Foundation. This organization has extensive experience in setting up and monitoring healthcare projects in Africa for employees of large multinationals and their relatives. In addition to the Health Insurance Fund the Dutch insurance companies Achmea, SNS Reaal and AEGON will support a private investment fund with a starting capital of more than 1.5 million Euros. This fund will invest in local insurers and in organizations involved in the execution of the programs.

More information
For more information you may contact Ms Jacqueline van Tongeren (Health Insurance Fund) at 06-51209900, or Mr Cees Jaap Ouwerkerk (Press officer of the Ministry of Foreign Affairs) at 070-3486645.


Watch short movie about  the projects in Nigeria


                                     Dutch spoken

English spoken

 


PERSBERICHT 24 januari 2007
Health Insurance Fund/Ministerie van Buitenlandse Zaken

Vandaag wordt in Nigeria een ziektekostenverzekering gelanceerd waarmee 115.000 mensen met lage inkomens kunnen beschikken over basisgezondheidszorg. Deze ziektekostenverzekering (Health Insurance Fund) wordt in eerste instantie aangeboden aan 40.000 werkende vrouwen in Lagos (o.a. marktvrouwen en vrouwelijke automonteurs), gevolgd door 75.000 boeren uit de Shonga-streek in de Kwara provincie. Een Nederlandse delegatie is momenteel in Nigeria en heeft o.a. een ontmoeting met de Nigeriaanse president Obasanjo. De Nigeriaanse overheid heeft haar steun uitgesproken voor het initiatief.

Het Health Insurance Fund is een nieuw innovatief verzekeringsfonds voor landen in Afrika  waardoor groepen mensen met een laag inkomen door een subsidie op hun premie (elke verzekerde betaalt een eigen aandeel) zich collectief kunnen verzekeren voor hun gezondheidszorg. Met dit verzekeringsprincipe kunnen meer mensen in Afrika gebruik gaan maken van basisgezondheidszorg, waaronder de behandeling van HIV/AIDS, malaria, cholera en TBC. Het Health Insurance Fund staat onder voorzitterschap van Kees Storm, oud bestuursvoorzitter van AEGON. Minister Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) heeft een bedrag van 100 miljoen euro over een periode van zes jaar aan het fonds toegezegd.

Voor de zorgverlening wordt gebruik gemaakt van zowel publieke als particuliere zorgverleners, waarmee door de verzekeraar zorgcontracten worden afgesloten. De zorgverleners krijgen betaald op basis van geleverde prestaties. In Nigeria is dit Hygeia, een Nigeriaanse zorgverzekeraar die zelf ziekenhuizen en klinieken in beheer heeft. Deze aanpak  is gericht op een effectiever werkende gezondheidszorg in Afrika die voor grotere groepen toegankelijk wordt. De beschikbare artsen, verpleegkundigen en zorgcentra kunnen veel beter worden ingezet waardoor de kwaliteit van de zorg zal toenemen. Door de participatie van bedrijven en hun werknemers is de groep groot genoeg om een collectieve verzekering op te kunnen zetten.

De uitvoering ligt bij Stichting PharmAccess. Deze organisatie heeft ruime ervaring bij het opzetten en monitoren van gezondheidszorgprojecten in Afrika voor werknemers en familie van werknemers van grote internationale bedrijven. Naast het Health Insurance Fund dragen de Nederlandse verzekeraars Achmea, SNS Reaal en AEGON bij aan een privaat investeringsfonds met een startkapitaal van ruim anderhalf miljoen euro. Dit fonds gaat investeren in lokale verzekeraars en uitvoeringsorganisaties van de programma’s.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Health Insurance Fund, Jacqueline van Tongeren, 06-51209900, of met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Cees-Jaap Ouwerkerk, persvoorlichter, 070-3486645.

 

Bekijk korte film over de projecten in Nigeria

                         Nederlands gesproken

                    Engels gesproken